Servere Servere

Termeni și Condiții

Furnizor

2GB.Ro este un serviciu operat de HZONE SRL, Oradea, Romania și va fi denumit "Furnizor" sau "2GB.Ro".

Clientul

Clientul declară și garantează că, dacă este o persoană fizică, Clientul are cel puțin 18 ani și este legal competent în toate privințele sau, dacă este o entitate, Clientul este o corporație, o societate cu răspundere limitată, un parteneriat sau o altă persoană juridică formată în mod corespunzător și în stare bună, după caz, și posedă toată autoritatea legală și puterea de a accepta și de a fi legat de acești Termeni. În plus, Clientul reprezintă și garantează că toate informațiile furnizate de Client către 2GB.Ro au fost și sunt complete, corecte și actuale, iar Clientul va continua să furnizeze informații complete, corecte și actuale către 2GB.Ro în legătură cu toate procesele de înregistrare sau reînnoire și este de asemenea de acord să actualizeze toate aceste informații, după cum este necesar, pentru a menține informații complete, exacte și actuale. Deși clienții serviciilor plătite oferite prin intermediul 2GB.Ro trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani și altfel competenți din punct de vedere legal să accepte și să fie obligați în mod legal de acești Termeni, un părinte sau tutorele legal al unui minor poate obține un cont în numele minorului. Procedând astfel, consimte la utilizarea de către un minor a Serviciilor. Părinții abonați și tutorii legali, fiecare pentru sine sau pentru el însuși, după caz, acceptă și sunt de acord să fie legal obligați de acești Termeni și își asumă întreaga răspundere și răspundere asociată cu orice eșec al respectării Termenilor în legătură cu utilizarea minorului menționat de oricare dintre Servicii.

Furnizorul nu acceptă clienți anonimi. Toate informațiile despre clienți trebuie să fie complete, exacte și actuale. Clienții care furnizează în mod deliberat informații false despre nume și / sau adresă își vor găsi conturile închise imediat. Nu se va oferi nicio rambursare.

Furnizorul are dreptul să ceară un document de identificare oficial scanat sau fotografiat care este emis de guvernul Clientului și care certifică identitatea Clientului și / sau o factură de utilitate emisă în numele Clientului. Acest lucru poate fi solicitat de către Furnizor pentru a efectua verificări de fraudă și securitate.

Clientul este pe deplin responsabil pentru securizarea contului său de găzduire și pentru a se asigura că acest acord nu este încălcat de către nicio terță parte cu sau fără știrea sau consimțământul său.

Licență și drepturi de software

Dacă și în măsura în care Clientul necesită utilizarea software-ului Furnizorului pentru a utiliza serviciile, 2GB.Ro acordă Clientului o licență fără drepturi de autor, la nivel mondial, netransferabilă, neexclusivă pentru a utiliza software-ul Furnizorului în numai formular de cod obiect. Clientul are dreptul de a autoriza angajații, agenții și consultanții și contractanții terți să utilizeze software-ul Furnizorului așa cum s-a menționat anterior, cu condiția ca o astfel de utilizare să fie conformă cu termenii prezentului acord.

Cu excepția celor stabilite în mod expres aici, acest acord nu:
      * Transferați sau acordați Clientului orice drept, titlu, dobândă sau drepturi de proprietate intelectuală asupra software-ului Furnizorului;
      * Transferați sau acordați Furnizorului orice drept, titlu, dobândă sau drepturi de proprietate intelectuală asupra conținutului Clientului.

Clientul este de acord să nu facă personal sau prin intermediul oricărui părinte, filială, afiliat, agent sau altă terță parte:
      * Copiați software-ul furnizorului, cu excepția cazului în care este permis în mod expres în temeiul prezentului acord sau prin lege;
      * Vindeți, închiriați, licențați sau sublicențați software-ul furnizorului sau documentația legată de acesta; sau
      * Folosiți orice informații confidențiale ale Furnizorului.

Adrese IP

Clientul nu recunoaște niciun drept, titlu sau interes pentru adresa IP alocată Clientului și că orice adresă IP alocată Clientului este alocată ca parte a serviciilor și nu este portabilă sau transferabilă de către Client în niciun fel. Dacă o adresă IP este renumerotată sau realocată de către Furnizor, Furnizorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a evita orice perturbare a Clientului.

Clientul este de acord să nu aibă niciun drept, titlu sau interes asupra adresei IP la încetarea acestui acord și că achiziționarea de către Client a unei noi adrese IP pentru VPS-ul Clientului după încetarea acestui acord va fi responsabilitatea exclusivă a Clientului .

Acorduri de nivel de serviciu

Furnizorul oferă clienților un timp de funcționare de 99,9%, cu excepția întreținerii planificate. Timpul de funcționare este considerat a fi atunci când serverul pe care sunteți găzduit este accesibil prin adresa IP. Acest Acord de nivel de serviciu (SLA) nu acoperă perioadele de nefuncționare din cauza greșelilor în numele Clientului sau din cauza suspendării contului. În cazul în care acest SLA este încălcat, 2GB.Ro va rambursa până la 50% din taxele lunare la o rată de 10% din taxa lunară pentru fiecare 1% din timpul de nefuncționare sub 99,9%. Cererile de rambursare trebuie depuse printr-un bilet către departamentul de facturare.

Taxe

HZONE SRL este neplătitor de TVA, astfel, prețutile afișate pe site sunt finale iar clientul nu v-a plăti nici o altă taxă.

Serviciul

Clientul poate rezilia serviciul în orice moment, cu o notificare de cel puțin două zile, contactând Furnizorul prin e-mail. Toate anulările sunt procesate în maximum două zile.

Serverele private virtuale sunt oferite ca servicii neadministrate. Obligațiile furnizorului se limitează la oferirea către client a accesului la serverul privat virtual și nu vor configura, securiza sau realiza nicio configurație software pe serverul dvs. privat virtual (VPS). Nu este oferită asistență pentru niciun software care va fi oferit de Furnizor, nici pentru niciun software pe care Clientul îl poate instala.

În cazul în care o parte a contului clientului este întârziată, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda sau anula toate serviciile asociate contului respectiv.

Contractul Clientului cu 2GB.Ro durează și se reînnoiește pe durata perioadei de facturare. De exemplu, dacă plata este lunară, contractul este pentru o (1) lună. Dacă plata este trimestrială, contactul durează trei (3) luni. În cazul în care plata cu întârziere depășește două (2) zile, Furnizorul își rezervă dreptul de a percepe o taxă de întârziere în contul Clientului de 1%, dar nu mai puțin de 1 USD. Dincolo de o (1) zi târziu, Furnizorul va suspenda serverul virtual al Clientului. După patru (4) zile, serverul virtual al Clientului va fi închis.

În sensul prezentului acord, „timp de nefuncționare” înseamnă orice întrerupere a serviciului de un minut sau mai mult în disponibilitatea pentru vizitatorii site-ului web în conformitate cu Serviciile, dar numai dacă întreruperea se datorează unei prestări implicite de către Furnizor, rezultând energie, rețea sau eroare hardware, dar excluzând problemele legate de software.

Părerile, inclusiv ferestrele de urgență și programate anterior pentru comutarea routerului sau întreținerea serverului, nu trebuie incluse în calculele de nefuncționare. Furnizorul va depune toate eforturile rezonabile din punct de vedere comercial pentru a oferi Clientului o notificare prin e-mail înainte de toate întreruperile programate și de urgență.

Furnizorul va notifica Clientul cu privire la orice raport al perioadelor de nefuncționare și îl va investiga folosind personal calificat corespunzător, cât mai curând posibil, după ce a fost informat, și va remedia perioadele de nefuncționare cât mai curând posibil.

Securitatea serviciului

Este exclusiv obligația Clientului să mențină și să controleze parolele către sistemul (sistemele) VPS și site-urile web ale Clientului. Clientul este exclusiv responsabil pentru toate activitățile care au loc în legătură cu numele de utilizator, parola, numele de domeniu înregistrate; precum și orice și toate scripturile sau programele adăugate în cont de către Client sau de utilizatorii autorizați. 2GB.Ro nu va fi răspunzătoare pentru orice pierdere sau daună de orice fel, conform oricărei teorii legale, cauzată de nerespectarea de către Client a obligațiilor de securitate de mai sus sau cauzate de orice persoană căreia Clientul îi acordă acces la Serviciile Clientului. Orice programe sau scripturi sunt exclusiv responsabilitatea Clientului de a actualiza și securiza.

Rambursări

2GB.Ro oferă o garanție de returnare a banilor de 7 (șapte) zile pentru noile înregistrări de conturi de găzduire dacă nu a fost comandată o licență gratuită. Dacă ați comandat o licență gratuită de software, care include, dar nu se limitează la DirectAdmin, nu mai aveți dreptul la o rambursare. Rambursările nu sunt oferite pentru înregistrarea domeniului, licențele software sau lățimea de bandă pentru costurile de utilizare.

Garanția de rambursare a șapte zile se aplică pentru primul VPS și este posibil să solicitați o rambursare o singură dată. Dacă ați primit deja o rambursare pentru politica de returnare a banilor de șapte zile, nu veți primi o rambursare pentru comenzile ulterioare.

Dacă serviciul de găzduire a fost utilizat pentru trimiterea de e-mail în bloc și / sau dacă Termenii și condițiile noastre au fost încălcate, nu va fi acordată nicio rambursare. Clienții trebuie să trimită un bilet către departamentul de facturare, solicitând o rambursare în primele șapte zile de la comandă.

Forță majoră

2GB.Ro nu va fi răspunzător pentru întârzierile în executarea Termenilor și condițiilor sau a serviciilor 2GB.Ro cauzate de circumstanțe dincolo de controlul rezonabil al 2GB.Ro, inclusiv: acte ale lui Dumnezeu, războaie, insurecții, comuniuni civile, revolte, dezastre naționale, cutremure, greve, incendii , inundații, daune cauzate de apă, explozii, lipsă de forță de muncă sau materiale, conflicte de muncă, probleme de transport, accidente, embargouri sau restricții guvernamentale (în mod colectiv „forță majoră”). 2GB.Ro va face eforturi rezonabile pentru a reduce la minimum și a atenua efectul oricărei forțe majore. Fără a aduce atingere celor conținute în altă parte a prezentului document, lipsa finanțelor nu va fi considerată un eveniment de forță majoră și niciun eveniment de forță majoră nu va suspenda nicio obligație a clienților pentru plata banilor datorați. Orice renunțare, modificare sau modificare a oricărei prevederi a Termenilor și condițiilor sau a altui acord pentru serviciile 2GB.Ro, inițiată de un Client, va intra în vigoare numai dacă este acceptată în scris și semnată de un reprezentant autorizat al 2GB.Ro.

FAlocarea procesorului

Furnizorul oferă tuturor serverelor private virtuale posibilitatea de a exploda utilizarea procesorului la 4 nuclee de (cel puțin) 2,67 GHz fiecare. Nivelul garantat al puterii procesorului este de 1 GHz pentru VPS Starter și Small și 2 GHz pentru VPS Medium și Large. Furnizorul își rezervă dreptul de a limita puterea procesorului la nivelul garantat dacă VPS folosește cantități mari de putere a procesorului pentru perioade de timp susținute.

Legea aplicabilă și separabilitatea

Termenii și condițiile și orice alt acord pentru serviciile 2GB.Ro vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România, fără referire la principiile sale de conflicte de legi. Orice litigiu sau arbitraj între un client și 2GB.Ro va avea loc în România. Clientul va fi de acord cu jurisdicția personală și cu sediul în acea jurisdicție. În cazul în care o dispoziție sau o parte a Termenilor și condițiilor sau a altui acord 2GB.Ro este constatată de o instanță din jurisdicția competentă ca fiind inaplicabilă din orice motiv, restul Termenilor și condițiilor sau acordului vor continua în vigoare.

Politica de utilizare acceptabilă

Clientul NU va utiliza serviciile sau serverele furnizate de Furnizor pentru:
      * trimiteți e-mailuri comerciale sau în bloc nesolicitate către orice parte din orice motiv care poate duce sau nu la o reclamație. Orice Client care dorește să trimită e-mail în bloc trebuie să ne contacteze mai întâi, să descrie natura mesajelor de e-mail și să aștepte aprobarea noastră. Conturile de clienți care trimit e-mailuri în bloc fără aprobarea noastră vor fi închise imediat. Nu se va oferi nicio rambursare.
      * accesați sau încercați să accesați un computer sau o resursă de rețea la care Clientul nu este autorizat să acceseze.
      * distribuiți, conectați sau puneți la dispoziție în orice mod proprietății intelectuale ale oricărei părți care necesită o metodă de autorizare pentru a vinde sau distribui, pe care Clientul nu o are.
      * stocați, transmiteți, creați sau examinați orice imagini, realiste sau nu, ale oamenilor, reprezentări antropomorfe ale unor creaturi asemănătoare oamenilor sau imagini care sugerează oameni care au vârsta sub 18 ani într-o imagine pornografică implicită sau reală.
      * falsificați anteturi de e-mail sau anteturi de pachete TCP / IP sau participați la falsificare.
      * distribuie viermi, viruși sau troieni.
      * încălcați controalele de export pentru orice software sau proprietate intelectuală.
      * accesați IRC. Accesul IRC, roboții IRC („roboții” sau „clonele”), scripturile IRC, picăturile IRC sunt complet interzise.
      * să comită sau să încerce să comită orice atac de refuz de serviciu împotriva oricărui computer, rețea sau persoană.
      * utilizați orice programe peer-to-peer.
      * să efectueze orice formă de inundație de rețea, DOS, (D) DOS sau atac de rețea altor mașini de internet.
      * abuzează de discul (discurile) de stocare, operațiile de intrare / ieșire sau alte tipuri de resurse.
      * abuzează de nivelul de servicii al altor clienți. Dacă se efectuează un număr mare de operații de disc de intrare / ieșire sau alt tip de abuz de resurse care afectează nivelul de servicii al altor Clienți, Furnizorul are dreptul să suspende serviciul Clientului.
      * accesați roboți de război / X-DCC. Roboții de război / X-DCC nu sunt permise.
      * încercați să executați companii de găzduire a serviciilor furnizorului.

Dacă Clientul este (D) DOS, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda contul respectiv pentru a limita atacul. Dacă se constată că Clientul a cauzat (D) DOS, acel cont poate fi suspendat sau anulat și Clientul poate fi facturat.

Abuzul față de personalul Furnizorului sub formă de abuz verbal sau de altă natură pe care Furnizorul îl consideră jignitor poate duce la anularea contului Clientului.

Nu sunt permise companii de găzduire gratuite în serviciul furnizorului din cauza riscului ridicat de abuz din partea clienților finali.

Serviciile proxy sunt tolerate numai pentru uz personal. În cazul în care cauzează probleme, 2GB.Ro are dreptul să le suspende și să informeze Clientul cu privire la necesitatea actualizării sau mutării proxy-ului.

Furnizorul nu monitorizează și nu va avea nicio răspundere pentru conținutul sau orice comunicare transmisă în virtutea serviciilor. Fără a aduce atingere celor menționate anterior, Furnizorul își rezervă dreptul de a retrage serviciul fără despăgubiri către Client în cazul încălcării Politicii de utilizare acceptabilă. Orice astfel de încălcare va fi tratată ca o încălcare fundamentală a contractului.

Copii de rezervă

Furnizorul nu face nicio copie de rezervă a datelor clienților. Este responsabilitatea Clientului să facă backup pentru date. Furnizorul nu își asumă nicio răspundere pentru orice date ale Clientului, indiferent dacă acestea au fost pierdute din cauza eșecului Clientului de a face copii de rezervă ale datelor. Aceasta include eventualele defecțiuni hardware sau orice alt motiv pentru pierderea datelor.

GDPR ( Politica de Confidențialitate )

Acordul de procesare a datelor GDPR pentru clienți este disponibil la politica-confidentialitate.html și face parte din acești Termeni și condiții.

Rezilierea

Furnizorul își rezervă dreptul de a anula contul clientului și orice relație comercială viitoare cu acesta, pentru orice motiv adecvat, în orice moment, prin notificare prin e-mail.